Милан

Буряад ТВ-гэймнай ойн баярай айлшад @itsmearyu Арюна Эрдынеева

7 июня 2022 659

Жэлэй хугасаа соо ажабайдалынь яажа хубилааб?
Телевиденидэ түрүүшын буулгалга, үндэһэн телевидени байгуулга юугэрээ  шухалаб?
Өөрын аяншалганууд тухай

Как изменилась ее жизнь за этот год?
Про первый опыт съемки на ТВ и важность существования национального телевидения.
О путешествиях.