Буряад ТВ. Кто они?

Түхэреэн хоногтоо харуулагдажа байдаг түрүүшын буряад үндэһэн субагта хэд  ажалланаб? Юундэ эдэ буряад хэлэнтэеэ  холбоотой байхаяа шиидээб? Энэ субаг юугээрээ эдэниие һонирхуулааб?  Мүнөө Буряад ТВ субагаймнай ажаллагшадтай танилсагты!

Кто работает на первом бурятском национальном круглосуточном телеканале? Почему решили связать свою жизнь с бурятским языком? Чем заинтересовало их телевидение? Знакомьтесь с сотрудниками Буряад ТВ.