Буряад ТВ субагай хүтэлэгшэ Виталий Раднаев, юрэнхы эрхилэгшэ Баярма Раднаева хоёр юунһээ эхилжэ ажалаа ябуулһанаа һанана, хөөрэнэ.

О первых шагах Буряад ТВ вспоминают руководитель телеканала Виталий Раднаев и главный редактор Баярма Раднаева.