Зүб/буруу

Зүб/буруу. Бусад хэлэнүүдһээ абтаhан үгэнүүд яажа бэшэгдэдэг бэ?

26 мая 2022 579

Как пишутся  заимствованные  слова на  бурятском  языке?

Look @bayanbrand
Буряад ТВ, 2022 он @buryad.tv.official