Арадай дуун

Арадай дуун. Цыден-Еши Бимбаев "Арбан наһатайһаа арадай дуунда дуурлааб"

24 мая 2022 494

«Алтан гургалдай» мүрысөөн зохёохы ажалайнь эхин, Зоригто, Нонна Тогочиевтнай театрта ажаллаһан, үшөө тиихэдэ өөрынгөө «DUUSHAN» студи тухай.

О конкурсе «Алтан гургалдай» как старте творческого пути, работе в театре у Зорикто и Нонны Тогочиевых и студии вокала «DUUSHAN».