Нюур нюурараа

Хайшан гэжэ алта мүнгэ бэлэн мүрөөр, энеэжэ байгаад, олодог тухайгаа шогууша Валерий Гуляев хөөрэжэ үгэбэ.

19 мая 2022 1031

Как зарабатывать на смехе, рассказывает известный юморист и кэвээнщик Валерий Гуляев.

"Нюур нюрараа" дамжуулга харагты!