Бидэ уласайнгаа эдиршүүлэй номой һанда ошожо, үгэнүүд яагаад буряад хэлэн дээрэ дуулдадаг бэ гэжэ мэдэхэ болобобди. Үшөө тиихэдэ нэгэ буряад ном тухай һонёоороо хубаалдахабди.

Мы прогулялись до Республиканской детско-юношеской библиотеки @youth_library и узнали, как будут на бурятском основные слова. Еще поделимся интересным фактом о бурятской книге.