Дошхон Жамсаран-сахюусанай ехэ үргэл-мүргэл Янгаажан  дасанда үнгэрбэ. Ехэ шуяатай ниитын ажалша, хуулишан Биликто Дугаров энэ ажалда ямар хабаатай юм бэ?

В чем секрет бессмертия и несокрушимости  Биликто Дугарова - юриста и скандально известного общественника? Какому богу же он молится?