Жэгүүртэ хүлэг

Жэгүүртэ хүлэг. «Долоон хамбын домог» гэжэ шэнэ ном тухай

25 апреля 2022 560

Айлшан – Ганжитма Жалсанова, Оросой холбооной Уласай габьяата багша, ажалай ветеран
Тус дамжуулгада Ганжитма Жалсанова эндэ hая хэблэлдэ гараhан “Долоон хамбын домог” гэжэ өөрынгөө бэшэhэн шэнэ ном соогоо Ацагад нютагhаа уг гарбалтай агууехэ ламанарай намтар, хэhэн ажал, хуби заяан тухай хоморой данса материал хэрэглэн бэшэhэн тухайгаа, Буддын шажанай нангин hургаалай удха шанар, буряад ламанарай хэhэн буянта хэрэг тухай хөөрэбэ.

Гостья нашей передачи - Ганжитма Жалсанова рассказала о своей новой книге «Долоон хамбын домог», посвященной жизни и деятельности великих бурятских священнослужителей- выходцев из Ацагатской долины, внёсших большой вклад в развитие буддизма, о процессе работы над книгой, о роли буддийского учения в современном обществе.

Буряад ТВ, 2022 он
#buryatua #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия