Арадай дуун

Арадай дуун. Ганá @gana0511

28 марта 2022 460

«Шанга оперно дуушан болохош гэжэ хэлүүлhэн байгааб»

Хүгжэмшэнhөө арадай дуунда ерэhэн зам тухайгаа.

Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova

Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev

Гэрэл зураг хабсаргагша – Чингис Гыргенов  @genghisgyrgenov

Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva

"Буряад ТВ", 2022 он.