Танилсая

Танилсая. 3-дахи дамжуулга

1 марта 2022 648

Юрист мэргэжэлтэ, теле- хүтэлэгшэ, рэпер али блогер... Эдэнэй хэниинь мүнөөдэр хани нүхэрөө олохоб?

Манай 3-дахи дамжуулгада харагты. Һайшаагдабалнь, зүрхэ дарагты, үгы гэбэл, һанамжаараа хубаалдагты.

Юрист, телеведущий, рэпер или блогер... Кто из них сегодня найдет вторую половинку?

Смотрите третий выпуск "Танилса". Ставьте лайки, если понравилось.

Зохёогшо, гэрэл зураг хабсаргагша – Жаргал Базаргармаев @zhagi_di
Гэрэл зураг буулгагшад –  @andreydarmaev, @kudarinsky
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
Хүбүүд:
Содном @dambaev__S
Равиль @bumer888
Никита @nikita_tomson
Баир @lutaar
Намжил @namzhil_konovalov
Данзан @dd_nnzz
Басагад:
Сарюна @saryuna.rb
Цыбжит @tsybu
Толон @toloshaa
Алена @notshamanka
Сэсэг @sultimova___
Диана @diana_brami
Бэлигма @pochemubeligma

@buryad.tv.official
"Буряад ТВ", 2022 он.