Нюур нюурараа

Үнтэй-сэнтэй мэргэжэл!

25 февраля 2022 880

Яажа зобожо-тулижа манай ба хари гүрэнэй хүүгэд бужигшэн боложо гаранаб гэжэ Буряад гүрэнэй бүжэгшэдэй һургуулиин дарга Доржо Дугаржаповтай хөөрэлдөөн.

Известный хореограф Доржо Дугаржапов, директор Улан-Удэнского хореографического колледжа им. Сахьяновой и Абашеева о превратностях судьбы танцора. Смотрите в первом выпуске программы Батодалай Багдаева "Нюур нюурараа".

Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev
Гэрэл зураг хабсаргагша @bulat_abiduev  
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva

Буряад ТВ, 2021 он @buryad.tv.official

#buryatia#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал