Арадай дуун

Гандик Галсан-Нимын: “Гэсэр-Дангина” гэжэ мүрысөөн дуушан болохо замдамни ехэ нүлөө оруулhан байна"

17 февраля 2022 673

"Арадай дуун" дамжуулгын айлшан  Гандик Галсан-Нимын: арадай дуунуудые дуулажа эхилһэнээ, дуунай багшанар тухайгаа хөөрэхэһөө гадна, хүтэлэгшыемнай арадайнгаа дуунда һургаба.  @gandik__8

Гандик Галсан-Нимын о том, как начал петь бурятские народные песни, об учителях-наставниках и способностях нашей ведущей - можно ли научиться народному пению?

Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova
Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev, Валерий Дамбаев @dambaev_valerii, Александр Чойбсонов @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша – Чингис Гыргенов  @genghisgyrgenov
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
Look: @bayanbrand
Mua: @zhigzhitovaltana
"Буряад ТВ", 2022 он.