Танилсая

Танилсая. 2-дохи дамжуулга

14 февраля 2022 830

Хүлеэжэ байгаа гүт? Тиигэбэл манай хүтэлэгшэдтэй хоёрдохи дамжуулгыемнай тодожо абагты. Энэ удаа хэды эжэл хоёр (паар) бии болохоор байна?

Ждали? Ловите второй выпуск с участием наших ведущих. Сколько пар создастся в этот раз?

Дурлаашадта бэе бэеэ ойлголсохыень хүсэнэбди, харин нүгөө “хахадаа” үшөө олоогүйшүүлые манай нааданда уринабди. Бэшэгты манай хаягаар.

Желаем все влюбленным гармонии, а тех, кто еще не встретил свою половинку, зовем на наше шоу. Пишите нам в директ.

Зохёогшо, гэрэл зураг хабсаргагша – Жаргал Базаргармаев @zhagi_di
Гэрэл зураг буулгагшад –  @andreydarmaev, @dambaev_valerii, @kudarinsky
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva

@buryad.tv.official
"Буряад ТВ", 2022 он.