Зүб/буруу

Зүб/ буруу

8 февраля 2022 764

Манай дамжуулга соо "а", "аа", "ай, "я", "яа", "у", "уу", "уй"
болон
"э ", "ээ", "е", "еэ", "өө", "ү", "үү", "үй" үзэгүүдтэй үгэнүүдые хайшан гэжэ зүбөөр бэшэхэб гэһэн тухай.

Хүтэлэгшэ - Зундыма Гомбоева @zundyma  
Зураглаашад – Андрей Дармаев@andreydarmaev, Александр Чойбсонов @kudarinsky, Валерий Дамбаев @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша - Булат Абидуев @bulat_abiduev  
Soundtrack - Хэшэкто Бодиев @kheshekto
Эрхилэгшэ – Николай Шабаев
Зүбшэлэгшэ – Бабасан Цыренов хэлэ бэшэгэй эрдэмэй доктор, профессор
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2022 он @buryad.tv.official
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #зүббуруу