Баярма Бальжинимаева "Хатан этномаркедай" байгуулга тухай, ямар бэрхэшээлнүүд тудалдааб, мүнөө дэлгүүр хайша харанаб.

Баярма Бальжинимаева о создании "Хатан Этномаркета", подводных камнях бизнеса и планах магазина.

Смотрите проект телеканала Буряад ТВ «Үлзы».

Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova
Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev, Валерий Дамбаев @dambaev_valerii, Александр Чойбсонов @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша – Булат Абидуев @bulat_abiduev
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
"Буряад ТВ", 2021 он.