Yлзы

"Хочу,чтобы каждая девушка вдохновлялась самой собой. Это моя миссия"

24 декабря 2021 1028

Аюна Гончикова Gesmer гэһэн тогтомол ойлгосо яажа байгуулагдааб, суг ажаллагшад болон мүнгэнэй талаар түсэблэлгэ тухай.
Буряад ТВ субагай “Үлзы” гэжэ шэнэ түсэлөөр дамжуулгада харагты.

Аюна Гончикова о том, как создавался бренд Gesmer, про команду и финансовое планирование.  
Смотрите в новом проекте телеканала Буряад ТВ «Үлзы».

Хүтэлэгшэ – Нансалма Бадмацыренова @badmatsyrenova
Зураглааша – Андрей Дармаев @andreydarmaev, Валерий Дамбаев @dambaev_valerii, Александр Чойбсонов @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша – Булат Абидуев @bulat_abiduev
Юрэнхы эрхилэгшэ - Баярма Раднаева @bayarma_radnaeva
"Буряад ТВ", 2021 он.