Баримтата Кино

Почему Улзытуева называли бурятским Пушкиным?

5 декабря 2021 556

Дондог Улзытуев. 85 жэл
Тэрэнэй шүлэгүүд буряад хэлэ шудалхада яажа туһалнаб? Уран шүлэгшын зохёолнууд соо ая ганга хаанаһааб?
Энээн тухай Баярма Раднаевагай фильм соо харагты. Дүүрэн хэмжээндэ ютуб-субагта ба Буряад ТВ субагай буудалда хаража болохо.

Как его стихи помогают учить бурятский? Откуда образ ая-ганги в творчестве поэта? Об этом в фильме Баярмы Раднаевой. Полную версию смотрите на ютуб-канале и сайте Буряад ТВ.
@minkultrb03
Центральная городская библиотека им. И.К.Калашникова

Дамжуулгын зохёогшо @bayarma_radnaeva
Дэлгэсэй зураг буулгагшад
@andreydarmaev @kudarinsky @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагшад @zhagi_di @genghisgyrgenov