Мүнөөдэр Айлшантай

Нютагтаа һанаагаа табиял даа!

29 ноября 2021 1127

Цыпылма Батуева @tsypylmabatueva, "Ага спортивная" гэжэ можо нютагуудай ниитэ жасын гүйсэдхэхы захирал  Хурумхаанда үнгэрһэн Баргажан голой залуушуулай форум, саашанхи түсэбүүд тухайгаа хөөрөө.

Цыпылма Батуева @tsypylmabatueva, исполнительный директор РОФ "Ага спортивная" о прошедшем форуме молодёжи Баргузинской долины и дальнейших планах работы.

Хүтэлэгшэ: @vovacorn
Дэлгэсэй зураг буулгагша: @dambaev_valerii
Гэрэл зураг хабсаргагша: @genghisgyrgenov
Юрэнхы эрхилэгшэ: @bayarma_radnaeva
Буряад ТВ, 2021 он, @buryad.tv.official.
#buryatia #ulanude #baikal #уланудэ #бурятия #байкал #буряадхэлэн #бурятскийязык