Мүнөөдэр Айлшантай

Дэлхэйн абарга болохоб гэжэ мэдээд байгааб!

26 ноября 2021 675

Булат Дашинимаев, мүн тэрэнэй hоригшо-багшань Батор Цыренов @bator.tsyrenov   Дэлхэйн тэмсээндэ бэлэдхэл, ямар бэлэгүүдтэ хүртөөб, залуу барилдаашад тухай хөөрэбэ

Булат Дашанимаев и его тренер Батор Цыренов про подготовку к Чемпионату мира, какие получили призы, и про молодых перспективных борцов.

Хүтэлэгшэ @badmatsyrenova
Дэлгэсэй зураг буулгагша @andreydarmaev @kudarinsky
Гэрэл зураг хабсаргагша @genghisgyrgenov
Юрэнхы эрхилэгшэ @bayarma_radnaeva
«Мүнөөдэр айлшантай» дамжуулга манай ютуб субаг, сайт дээрэ хараха аргатайт.
Полный выпуск на нашем ютуб-канале и сайте buryad.tv.
Буряад ТВ, 2021 он. buryad.tv.official#buryatua#ulanude#baikal#уланудэ#бурятия#байкал