Мүнөөдэр Айлшантай

Агын тойрогой толгойлогшо хөөрэлдөөн

29 сентября 2021 983

1. Буряад хэлэнэй хүгжөөлгын ажал, бэрхэшээлнүүд Агын тойрогто ямар бэ?
2. Буряад ТВ Агын тойрогто харана гү? Хүлеэгдэнэ гү?
3. Һургулинууд соо буряад хэлэнэй байдал ямар бэ?
4. Буряад хэлэнэй хүгжөөлтын талаар ямар ажал ябуулагданаб?
5. Алтаргана наадан тухай

Заместитель председателя Правительства Забайкальского края - руководитель Администрации Агинского Бурятского округа Забайкальского края @batomunkuevbuyanto

@aginskoe_online24
@aginskoe_zab75
@go_aginskoe

#buryatua #ulanude #baikal #уланудэсити #уланудэ #бурятия #байкал #новостибурятии