"Нүхэд дундаа" гэһэн ээлжээтэ дамжуулгада Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряад театрай залуу зүжэгшэд.

На ТК "Буряад ТВ" очередной выпуск передачи «Нүхэд дундаа». В этот раз в гостях у Эрдэни Дагбаева артисты театра Бурятской драмы им. Х.  Намсараева.