«Буряад ТВ» субагай «Ёһото» гэһэн  ээлжээтэ дамжуулгада Эсэгэ ороноо хамгаалгын Агууехэ дайнай үедэ үхибүүн ябаһан Сергей Гармаевич Очиров  айлшалһан байна.

В очередном выпуске «Ёhото» Буряад ТВ побывал в гостях у Сергея Гармаевича Очирова, чье детство прошло в годы Великой Отечественной войны.