Уласай хүүхэлдэйн «Үльгэр» театрай залуу зүжэгшэд, зураашад, зохёон найруулагшадтай «Соёлой гэрэл» гэһэн  түсэл танай анхаралда.

Первая передача с молодыми талантами театра кукол «Ульгэр» в проекте «Соёлой найдал» на телеканале  «Буряад ТВ»