“Алтаргана-2024”Апрелиин 18-да үнгэрхэ “Мүнөө үеын дуун” гэһэн мүрысөөнэй шэлэлгын шата тухай.


Про отборочный тур конкурса бурятской эстрадной песни в рамках Международного фестиваля “Алтаргана - 2024”