Буряадай мэдээжэ дуушад Сэсэг Аюшеева ба Ирина Шагдурова хоер бүгэдэ буряадай уласхоорондын Алтаргана тухай хѳѳрэбэ.

Известные певицы Бурятии Сэсэг Аюшеева и Ирина Шагдурова рассказали о Международном конкурсе Алтаргана.