Ухаатай, сэсэн, бэлигтэй барилдаашан  Александр Цоктоев "ехэ хибэс" орхибо. Тэрэнэй шанда хүртэхын түлөө "Ковер Кяхты" гэжэ мүрысөөн.
Эрхүү можын Шаралдай нютагай мастернуудай шанда хүртэхын түлөө можо нютагай мүрысөөн. Һаяар "Baikal open" гэһэн мүрысөөн эхилхэнь.

Вундеркинд Александр Цоктоев покидает большой ковер .  На его призы турнир «Ковер Кяхты».  Региональный турнир на призы мастеров Шаралдая (Иркутская область). Скоро международный турнир «Baikal open» .