Ээлжээтэ дамжуулгамнай дуу, хүгжэмэй мэдээжэ багша, олон бэрхэ дуушадые һургаһан, мүнөөшье һургажа байдаг Вячеслав Баяндаевич Елбаевай ойн баярта зорюулагдана.
2-дохи хуби

Очередной выпуск программы посвящен юбилею маэстро бурятского вокала Вячеслава Баяндаевича Елбаева.