Буряадай үндэһэн һургуулинуудай эблэлэй заншалта болоһон Сагаан һарада зорюулагдаһан найр Ивалгын аймагай Поселиин дунда һургуулида үнгэрбэ.  

Традиционный фестиваль ассоциации этнокультурных образовательных организаций Бурятии, приуроченный к Сагаалгану, прошел в СОШ Поселья Иволгинского района.