Мартын найман – үхибүүдэй дуратай һайндэр. Энэ һайндэртэ тэдэнэр эжынэрээ болон эгэшэнэрээ амаршалдаг гээшэ. Ивалгын аймагай «Хараасгай» сэсэрлигтэ Уласхоорондын эхэнэрнүүдэй үдэртэ зорюулагдаһан хэмжээ ябуулга үнгэрбэ.

8 Марта – праздник, который дети любят и ждут, чтобы поздравить своих любимых мам, бабушек, сестер. В детском саду «Хараасгай» Иволгинского района прошел утренник, посвященный Международному женскому дню.