Сэсэрлигтэ хайшан гэжэ буряад хэлэн үзэгдэнэб, тайлбарилан дэлгэрүүлэгдэнэб гэжэ хотын 1-дэхи «Номина» сэсэрлигэй захирал Оюна Сандакова хөөрэбэ.

Как изучают и популяризируют бурятский язык в детских садах? Об этом и не только расскажет заведующая МАДОУ «Детский сад №1 Номина» Оюна Сандакова.