Буряад Уласһаа Москва ниислэл болотор салгидаһан һайндэр тухай тусхай дамжуулга. Аха дүү болохо Буряад, Хальмаг болон Тыва уласууд нэгэдэжэ, Сагаан һараяа угтан найрлаба.

Специальная программа о праздновании Сагаалгана в Москве. Три братских народа: буряты, калмыки и тувинцы объединились, чтобы встретить Сагаалган.