Улаан-Үдэ хотын ажаһуугшад бултаараа сугларжа, Сагаан һараяа бүгэдөөрөө угтаба. Тамирай ордондо һайндэрэй ехэ тоглолто, элдэб һонирхолтой хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэһэн байна.

В Улан-Удэ в ФСК праздничным концертом отметили Сагаалган.