Сагаалганда зорюулагдаһан һайндэрэй программада Буряад орондо Сагаан һара һайндэрлэхэ ёһо заншалнууд тухай хөөрэхэбди.

В праздничной программе, посвященной Сагаалгану, мы расскажем о традициях празднования Белого месяца в Бурятии.