Сүлөөтэ барилдаагаар дэлхэйн абарга, яхад яһанай Герман Контоев тамирай шэглэлээр дабшаһан зам тухайгаа: «Олимпиадада намда дан эртүүр медаль тухай һанал түрэһэн байна»

Чемпион мира по вольной борьбе, якутянин Герман Контоев о своем пути в спорте: «На Олимпиаде слишком рано подумал о медали»