Барилдаашан, уран зохёолшон – Аюша лама-Алексей Тенчой: «Бүхэ барилдаан намайе, минии зан абариие хатуужуулаа, эхилһэн хэрэгым эсэстэнь хүргэжэ һургаа»

Борец и писатель – Аюша лама-Алексей Тенчой: «Вольная борьба закалила мой характер и научила доводить начатое до конца»