«Би томо болооб!» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгадамнай айлшаар ерэһэн Адиса Гадьянова түрэл хэлэн дээрээ мэдэсэеэ, буряад хэлэндээ дуратайгаа харуулба.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб!» наша маленькая участница Адиса Гадьянова поделилась знаниями и любовью к родному языку.