Хитад Уласай үндэр нэрэ зэргэтэй барилдаашан Намдагай Дондог, Үбэр Монголой барилдаанай Олимпийн найдал Бүх-Эрдэнэ

Самый титулованный борец вольного стиля Китая Намдагай Дондог и олимпийская надежда монголов Бүх-Эрдэнэ