Буряад ТВ субагта «Нүхэд дундаа» телетүсэлэй удаадахи дамжуулгада буряадай үндэhэтэнэй «Эреэхэн» гэжэ оперо тухай хөөрэлдөөн болохо. Хүгжэмшэд, дуушад, найруулагшад эндэ хабаадаха.

В новом выпуске авторского проекта Эрдэни Дагбаева автор оперы, дирижер-постановщик, исполнители главных партий, а также эксперты обсудят национальную оперу «Эреэхэн».