Улаан-Үдэдэ Буряад Уласай 100 жэлэй ойдо зорюулагдаһан «Буряад оромни, һалбарыш!» гэһэн уласай хэмжээнэй арадай уран бэлигэй этнофестиваль-конкурс үнгэрөө. Эндэ уласай аймаг бүхэнэй ажаһуугшад өөһэдын ёһо заншал дурадхаа.

В Улан-Удэ прошел республиканский конкурс-этнофестиваль народного творчества «Цвети, моя Бурятия!», посвященный 100-летию со дня образования нашей республики. Здесь жители каждого района Бурятии представили свои обычаи и традицию..