Түрүүшынхиеэ үнгэрһэн «Арадай багша» гэһэн мүрысѳѳнэй дүнгүүд тухай Буряад хэлэ хүгжѳѳхэ талаар улас түрын түбэй хүтэлбэрилэгшэ Оюна Забанова хѳѳрэбэ.

Об итогах республиканского конкурса  «Арадай багша – Народный учитель» в интервью с руководителем Центра по развитию бурятского языка Оюной Забановой.