«Арадай багша» гэһэн улас түрын мүрысөөн түрүүшынхиеэ Буряад Уластамнай үргэн дэлисэтэйгээр үнгэрбэ. Мүрысөөн ямар шатануудһаа бүридөөб? Хэды багшанар хабаадааб? Хэд лауреадай нэрэ зэргэдэ, хэниинь дээдэ шанда хүртэһэн байнаб? Энээн тухай манай дамжуулгада.

В Бурятии с размахом прошел первый республиканский конкурс «Арадай багша – Народный учитель». Из каких этапов состоял конкурс? Сколько учителей приняло участие? Кто стал лауреатом и обладателем Гран-при? Подробнее об этом в нашей программе.