«Би томо болооб!» гэһэн ээлжээтэ дамжуулгада айлшаар ерэһэн Эрхэтэ Дармаев түрэл хэлэн дээрээ мэдэсэеэ, буряад хэлэндээ дуратайгаа харуулба.

В очередном выпуске программы «Би томо болооб!» наш маленький участник Эрхэтэ Дармаев поделился знаниями и любовью к родному языку.