Бувайсар Сайтиевай шанда хүртэхэ хүүгэдэй уласхоорондын мүрысөөн Красноярск хотодо үнгэрбэ.

Международный турнир на призы трехкратного Олимпийского чемпиона Бувайсара Сайтиева (г. Красноярск)