Һүүлэй үедэ уласаймнай ажаһуугшадай  дунда «Баргай» наадан ехэ мэдээжэ болонхой. Энэ нааданай түүхэ, гурим тухай ээлжээтэ дамжуулгада хараарайт.

Национальная игра «Баргай наадан» набирает все большую популярность среди жителей Бурятии. Об истории игры и о правилах смотрите в новом выпуске.