Д. Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ һургуулиин дэргэдэ түрэл хэлэнэй мэргэжэлтэдые бэлдэдэг буряад хэлэн ба уран зохёолой дээдэ һургуули ажалаа ябуулжа байдаг.

Высшая школа бурятского языка БГУ им. Д. Банзарова ведет большую работу по подготовке учителей родного языка, а также по его сохранению и развитию.