Манай дамжуулгын айлшан - Баирма Цырендоржиева, Доржо Банзаровай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй ехэ hургуулиин буряад хэлэнэй болон зааха онол аргын кафедрын даагша, мүнөө жэл буряад хэлэнэй габшагай hара ехэ hургуулиида хэр үнгэрөөб гэжэ хөөрэбэ. Заншалта хэмжээ ябуулгануудhаа гадна буряад хэлэндээ hонирхол татуулха шэнэ онол арганууд, мүрысөөнүүд, нааданууд мүнөө жэл оюутадай, багшанарай хүсөөр бэелүүлэгдээ.

Наша гостья - Баирма Цырендоржиева рассказала о том, как проходил в этом году традиционный месячник бурятского языка в БГУ им. Д. Банзарова, какие мероприятия прошли, что нового предложили в этом году его организаторы.

Хүтэлэгшэ – Лариса Халхарова