109 наһатай үндэр наһатан мүнѳѳ ямар байнаб, ута наһан ямар нэгэн нюусануудтай гү гэжэ ээлжээтэ дамжуулгада харагты.

Как живет бабушка, которой исполнилось 109 лет? Есть ли секрет долголетия? Смотрите в новом выпуске.