Бүргэд

Бүргэд. Петр Архинчеев, Иринчей Матханов, Алексей Дмитриев

15 сентября 2023 496

Энэ дамжуулгада Эрхүү можын Нүхэдэй аймагай тамирай барилдаанай Холбооной ажал ябуулга тухай хөөрэлдэхэ.

В этой программе речь пойдет о работе Федерации спортивной борьбы Нукутского района Иркутской области.