Буряад ТВ субаг хүдөө ажахы болон хүдөөгэй ажалша бэрхэ зон тухай "Холын хараа" гэһэн шэнэ дамжуулга дурадхана.

Телеканал Буряад ТВ представляет новую программу, в которой пойдет речь о сельском хозяйстве и о тружениках села. Все это в новом проекте – "Холын хараа".